شعر کودک و تفاوت ها و شباهت های آن با شعر بزرگسالان:

 

کودکان و بزرگسالان به دو دنياي متفاوت تعلق دارند و جهان بین آنها متفاوت است و از پشتوانه تجربی متفاوتی نیز برخوردارند؛ ولی این تفاوتها سبب تفاوت در به کارگیري عوامل ادبی شعر نیست، بلکه استفاده از ابعادي از زندگی است که براي کودك معنا داراست .در واقع شعر كودك مثل همه انواع آثار خاص کودکان باید از زندگی كودك گرفته باشد را میسر سازد

شاعرکودك نباید تجربه هاي بزرگسالانه خود را در قالب شعر كودك بریزد. کودك در آغاز زندگی با مفاهیم فلسفی آشنایی ندارد، بلکه کودك آنچه را که میبیند و حس ولمس میکند میشناسد. او ممکن است مدتها در داخل باغچه کوچک خانه اش دنبال یک پروانه اي که روي گلهاي باغچه اش مینشیند، بدود و با آن پروانه بازي ميکند، پس شعر كودك بايد داراي حس کودکانه باشد و نیز باید از تجربه های کودکان برخوردار باشد. همچنین میتوان گفت كودك با شعر زندگی میکند، عشق میورزد به شرطی که شعر كودك، داراي مفاهیمی کودکانه باشد نه داراي اندرزهاي پدربزرگانه. پس شاعرکودک باید با تعلیم و تربیت و روان شناسی در واقع با تمامی نیازها و خواسته های کودکان امروز آشنایی کامل داشته باشد و باید بداند، كودك امروز نیازمند چه چيزي است، چه چیزی روح او را آزرده و چه چیزي او را به شور و شادي وا میدارد.

مهمترین ویژگی های شعر كودك:

1. آهنگین و موسیقایی بودن شعر كودك

 2. قافیه پردازي در شعر كودك

 3. سادگی و روانی در شعر كودك

 4. نبود سکته وزنی در شعر كودك

 5. نبود ابهام و پیچیدگی در شعر كودك

 6. نزدیک شدن شعر به دنیای کودکان

 7. رعایت ایجاز در شعر كودك

 8. داستان گونگی درشعر كودك

 9. تکرار درشعر كودك

10. كاربرد زبان محاوره در شعر كودك

در متل زیر میتوانیم بیشتر این ویژگیها را بیابیم « اتل متل یه مورچه /قدم میزد تو کوچه / اومد یه کفش ولگرد / پاي اونو لگد کرد / مورچه پاشکسته / راه نمیره، نشسته / با برگ پاشو بسته / نمیتونه کار کنه / دونه ها را بار کنه / تو لونه انبار کنه / مورچه جونم تو ماهی / عيب نداره سیاهی خوب بشه پات الهی» « ناصر کشاورز» این متل، بارعایت تمام خصیصه هاي شعر كودك به راحتی کودکان را جذب میکند؛ در ذهن آنها جای میگیرد و به شوق وا می دارد. حس امیزی و تاریخچه آن در شعر کودک حس امیزی یکی از راه های تصویرآفرینی در متون ادبی است که با آمیختن حواس با یکدیگر پدید می آید

ساناز ماهری دکتری روانشناسی تربیتی و استاد دانشگاه

دسته بندی مقالات: مشاوره و روانشناسي کودک

پیام بگذارید...

تشخیص انسانی
این سوال برای بررسی این است که شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار می باشد.
4 + 2 =
این سوال ساده ریاضی را پاسخ دهید. به عنوان مثال 1+3 برابراست با 4.