12 عادت غلط

1_من نمیتوانم

2 _ فاجعه پنداری

3 _ همه یا هیچ

4 _ منفی گرایی

5 _ من باید،تو باید

6 _ پیشگویی

7 _ذهن خوانی

 8 _ سرزنش کردن

9 _ عادلانه نیست

10 _ پیش داوری

11 _ من این را حس میکنم

12 _تلاش میکنم تا شکست نخورم

قسمت اول: من نمیتونم

مطالعه بیشتر

ادبیات کودکان و تاثیر آن در شکل گیری شخصیت کودکان و نوجوان
آدمی در دوران کودکی به علت عدم داشتن شناخت کافی از جهان پیرامون ، بیشتر تحت تاثیر شرایط محیط اطرافش قرار می گیرد .  با این توصیف می توان به اهمیت نقش خانواده و
محیط های یادگیری چون مدارس در شکل گیری شخصیت کودک
اشاره کرد.

مطالعه بیشتر

  

  خلاقیت یکی از مهمترین و اساسی ترین ویژگی های انسان است که تقریباً همه ابعاد و جنبه های زندگی و تمدن بشر را تحت تأثیر کامل خود قرار می دهد.

مطالعه بیشتر

  

 شعر کودک و تفاوت ها و شباهت های آن با شعر بزرگسالان:

 

کودکان و بزرگسالان به دو دنياي متفاوت تعلق دارند و جهان بین آنها متفاوت است و از پشتوانه تجربی متفاوتی نیز برخوردارند؛ ولی این تفاوتها سبب تفاوت در به کارگیري عوامل ادبی شعر نیست، بلکه استفاده از ابعادي از زندگی است که براي کودك معنا داراست .در واقع شعر كودك مثل همه انواع آثار خاص کودکان باید از زندگی كودك گرفته باشد را میسر سازد

مطالعه بیشتر

  چالش های آموزشی نوجوانان دردوران کرونا
یکی از دوره های حساس زندگی نوجوانی است، نوجوان نه کودک است و نه جوان ، برخی از کارهای او با کودکی مرتبط است .و برخی دیگر با نشانه های جوانی همراه است نوجوان تلفیقی از ژنتیک و محیط است تاثیر ژنتیک در شکل گیری هویت فردی و اجتماعی افراد کمتر از ۱۵ درصد بوده اما تاثیر محیط بیش از ۸۵ درصد است و در این میان یکی از تاثیرگذارترین محیط ها خانواده است.

مطالعه بیشتر
در 1400/02/15
  • چالش آموزشی، آموزش در دوران کرونا، مشاوره تحصیلی